Zarząd

Zarząd: architekt Karolina Maria Żurek

  • absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
  • absolwentka Wydziału Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
  • laureatka nagród: Rektora i Prorektora Politechniki Wrocławskiej oraz Dziekana Wydziału Architektury i Urbanistyki  Politechniki Wrocławskiej
  • obecnie przygotowuje pracę doktorską, której przedmiotem badań są efekty wizualne w obrębie szklanych przegród zewnętrznych o zadanej barwie


"Wynikająca z wewnętrznej potrzeby pasja tworzenia min. przestrzeni, przełożyła się na świadome kształtowanie architektury, której początek stanowi dogłębna analiza, a efektem końcowym jest projekt obiektu architektonicznego."

Karolina Maria ŻurekZainteresowania: aktywny wypoczynek, żeglarstwo - jestem sternikiem morskim, narty, rower, ciągłe poszerzanie wiedzy o architekturze i sztukach plastycznych w terenie i poprzez publikacje tematyczne, malarstwo, literatura historyczna i historyczno - przygodowa.