Projektowanie

W ramach projektowania wykonujemy:

 • koncepcje architektoniczne,
 • projekty budowlane obiektów,
 • projekty wykonawcze obiektów,
 • projekty rewitalizacji zabytków,
 • projekty remontów - konserwacji zabytków,
 • projekty zabezpieczenia zabytków.

W tym projektowanie obiektów na terenach trudnych i wymagających z punktu widzenia istniejących warunków miejscowych, tj.:

 • w ścisłych strefach ochrony konserwatorskiej, w pozostałych strefach konserwatorskich,
 • w strefach ochrony archeologicznej,
 • na terenach parków krajobrazowych, obszarach krajobrazu chronionego i parków narodowych,
 • na terenach o dużym zagęszczeniu zastałej infrastruktury technicznej podziemnej i napowietrznej.

Projektowanie architektury nowoczesnej

Projektowanie Architektury to odpowiedź Architekta dedykowana Inwestorowi; w pełni realizująca potrzeby Inwestora w zakresie:

 • użytkowania nowych budynków,
 • wizualnego ujęcia architektury zewnętrznej i wnętrza budynku,
 • sposobu oddziaływania budynku na bliskie i dalsze otoczenie.

Projektując budynki szczególną uwagę przywiązujemy do: funkcjonalności obiektu i jego ergonomii, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony cieplnej, akustycznej oraz rozwiązań proekologicznych i prozdrowotnych, a jednocześnie do jakże ważnej wizualnej estetyki budynku.

Projektowanie w zabytkach

Zabytki będące świadectwem minionych czasów, historii miejsca, przemian kulturowo - społecznych oraz zmieniających się stylów w architekturze, przedstawiają unikatowe i często zaawansowane rozwiązania myśli techniczno - architektonicznej oraz mocno nacechowane są wyrazem artystycznym, poprzez obecność: rzeźby, malarstwa, sztuki witrażowej, kowalstwa artystycznego i snycerki.

Najlepszym świadectwem na aktualność dawnej architektury jest ciągła potrzeba rewitalizacji i remontów zabytków, które spełnią aktualne oczekiwania Inwestora w zakresie funkcji obiektu, przy zachowaniu charakteru i klimatu dawnej architektury.

Do każdego zadania projektowego podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem, mając na względzie trwałe zadowolenie Inwestora.

arch. Karolina Maria Żurek