Budynek mieszkalny jednorodzinny

Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny

Projekt: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Lokalizacja: Bobrowniki

Inwestor: Prywatny

Miejscowe uwarunkowania terenu inwestycji:

  • Decyzja o warunkach zabudowy,
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Prosny,
  • Obszar leśny.