Kamienice i oficyna

Obiekt: Kamienice i oficyna

Projekt: Remont elewacji kamienic i oficyny

Lokalizacja: Kępno

Inwestor: Zgromadzenie zakonne

Miejscowe uwarunkowania terenu inwestycji:

  • Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków
  • Strefa ochrony konserwatorskiej
  • Strefa archeologiczna