Kaplica Ewangelicko - Augsburska

Obiekt: Kaplica Ewangelicko - Augsburska ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora

Projekt: Remont elewacji kaplicy Ewangelicko - Augsburska ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora.

Lokalizacja: Koźminek

Inwestor: Jednostka samorządu terytorialnego

Miejscowe uwarunkowania terenu inwestycji:

  • Obiekt wpisany indywidualnie do rejestru zabytków
  • Strefa ochrony konserwatorskiej
  • Strefa archeologiczna
  • Wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego