Budynek mieszkalno - użytkowy

Obiekt: Budynek mieszkalno - użytkowy

Projekt: Budowa budynku mieszkalno - użytkowego - Pasaż na Grobli

Lokalizacja: Kępno

Inwestor: Prywatny

Miejscowe uwarunkowania terenu inwestycji:

  • strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej,
  • układ zabudowy pierzejowej,
  • duże zagęszczenie zastałej infrastruktury technicznej podziemnej i napowietrznej.